АДРЕС

ЗА КОНТАКТИ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯТ
МАГАЗИН

бул. „Априлско въстание“ 2П
7200 Западна промишлена зона, Разград, България

Вашата покупка ще пристигне до Вас в срок от 1 до 2 работни дни. В случай, че във Вашия град няма офис на куриерската фирма, доставката Ви ще отнеме 3 работни дни.

Ще получите стокова разписка с касова бележка ако сте физическо лице, или фактура с ДДС ако сте фирма.

Стоките, обект на договора за доставка, притежават договорна гаранция от производителя. Търговската гаранция обвързва производителя, съобразно посочените в нея условия и с оглед заявената рекламация. Търговецът не предоставя друга гаранция освен ако е дал изрично писмена гаранция за доставените стоки.

В случай че производителят е упълномощил надлежно търговеца за извършване на поправка на заявени за гаранция стоки, търговецът привежда стоката в съответствие с договора за продажба.

Стандартната гаранция за електроуредите е 2 (две) години от датата на покупката (ако тази дата е потвърдена на етикет/печат или всякакви други подходящи средства) или от датата на производство (ако датата на покупката не е потвърдена).

Всички разходи, свързани с изпращането/връщането на продукти до/от производителя за ремонт или замяна са за сметка на клиента

Гаранцията се отменя, когато несъответствието на продукта с договора се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието, във всеки от следните случаи:

  • дефекти или повреди, причинени от неправилно съхранение, неправилна употреба, небрежно боравене, липса на поддръжка или злополука;
  • дефекти или щети, произтичащи от ползването на продукти с електронно или механично несъвместимо оборудване;
  • продуктът е неправомерно отворен, модифициран или ремонтиран от неупълномощено лице;
  • гаранционната пломба/лепенка е увредена;
  • продуктът е механично повреден.

Продукт може да бъде върнат използвайки формата на следната страница:

Връщане и замяна

Наш консултант може да Ви консултира относно допълнителни опции и въпроси на тел:   0898 79 11 11